Adwokat Łapy

Kiedy w naszym życiu pojawia się problem prawny, którego rozwiązanie nie jest możliwe domowymi metodami, często swoje kroki kierujemy do specjalisty. Zawsze od samego początku warto swoje kroki kierować do adwokata, który jest specjalistą w swojej dziedzinie.

Nikt z nas przecież nie podejmuje się prac elektrycznych czy budowlanych, będąc świadomy tego, że nie ma w tym zakresie odpowiedniej wiedzy i praktyki. Podobnie jest w naszym mniemaniu z prawem.

Lektura tego tekstu pozwoli Ci przede wszystkim dowiedzieć się kilku istotnych kwestii dotyczących tego: kim jest adwokat; jak można zostać adwokatem; jaką wiedzę i umiejętności praktyczne może posiadać adwokat; jakie są główne zasady funkcjonowania adwokata.

Adwokat jako zawód

Zawód adwokata został uregulowany w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.

Wydawać by się mogło, że jest to ustawa stara, wydana jeszcze w poprzedniej epoce prawnej, niemniej dzięki licznym nowelizacjom została ona dostosowana do aktualnych potrzeb zawodu adwokata, wyznaczając w pełnym zakresie tryb dochodzenia do zawodu adwokata, regulacje samej adwokatury, o czym z pewnością więcej nieco dalej.

Kto może zostać adwokatem

Zgodnie z ww. ustawą, jednym z warunków do wpisu na listę adwokatów jest posiadanie przymiotu nieskazitelnego charakteru oraz dawanie rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu jakim jest adwokat. Jest to istotne z punktu widzenia misji, do jakiego również adwokatura sama w sobie została powołana.

Dodatkowo adwokat musi mieć pełnię praw publicznych (nie może zostać ich pozbawiony na skutek prawomocnego wyroku sądu) oraz mieć pełną zdolność do czynności prawnych (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego).

Oczywiście obok kwestii postawy i przymiotów prawa publicznego i cywilnego, adwokat musi legitymować się dyplomem ukończenia wydziału prawa na terenie Polski lub za granicą, a także (poza kilkoma wyjątkami) odbyć aplikację adwokacką i zdać następnie egzamin państwowy.

Jak wyglądają studia prawnicze?

Studia na wydziale prawa, pomimo zmian wprowadzonych swego czasu do sposobu odbywania studiów (model dwustopniowy) pozostają na chwilę obecną studiami jednolitymi, które trwają 5 lat, a ich ukończenie powoduje uzyskanie tytułu magistra prawa.

Studia te z pewnością stawiają pewien poziom do osiągnięcia. Konieczne jest coroczne zdobywanie zaliczeń z wielu przedmiotów z zakresu ogólnoprawnego (prawoznawstwo czy filozofia prawa) po stricte przedmioty związane z daną gałęzią prawa.

Tok studiów jest oczywiście przygotowany w taki sposób, aby młody adept sztuki prawniczej poznawał coraz to nowsze, trudniejsze zagadnienia.

Warto również wspomnieć, że dwa ostatnie lata to także okres uczęszczania na seminarium magisterskie, kiedy to student wybiera temat pracy dyplomowej i pod okiem promotora ją przygotowuje.

Wydział prawa daje wiele możliwości pod tym kątem, można bowiem wybrać seminarium zarówno z zakresu okołoprawnego (historia prawa) czy prawo cywilne lub postępowanie cywilne.

Podobnie jak na innych kierunkach studiów, studia prawnicze kończą się egzaminem dyplomowym, w trakcie którego student przedstawia swoją pracę i odpowiada na pytania egzaminatorów, aby w dalszej kolejności uzyskać informację, że z wynikiem pozytywnym zakończył ten egzamin.

Jaka jest dalsza ścieżka do zawodu adwokata?

Posiadając dyplom ukończenia wydziału prawa istnieje możliwość pójścia o krok dalej, tj. aplikacja adwokacka. Trwa ona 3 lata, trafienie na nią wymaga od przyszłego adwokata przejścia z wynikiem pozytywnym egzaminu wstępnego.

Wspomniane 3 lata aplikacji to przede wszystkim szlifowanie umiejętności praktycznych, kiedy to aplikant może zastępować adwokata przed sądami, prokuraturami czy innymi organami administracji publicznej.

Po zakończonej aplikacji, aplikant otrzymuje czas na przygotowanie się do egzaminu adwokackiego, który organizowany jest raz do roku w okolicach marca/kwietnia.

Egzamin taki składa się z 5 części (prawo karne, cywilne, gospodarcze, administracyjne oraz etyka adwokacka). Pozytywny wynik z każdej części stanowi o pozytywnym wyniku całego egzaminu, co zostaje potwierdzone właściwym zaświadczeniem.

Skuteczni adwokaci Łapy – adwokat Łapy

Dzięki tak ukształtowanej ścieżce edukacyjnej adwokat może podjąć działalność zawodową, aby m.in. wspierać swoją wiedzą i umiejętnościami mieszkańców gminy Łapy.

Pomoc taką otrzymają Państwo również w siedzibie Multikancelarii. Nasza Kancelaria współpracuje na stałe z adwokatami i radcami prawnymi, którzy wspierają nas w codziennym funkcjonowaniu, udzielają porad prawnych naszym klientom, jak również reprezentują ich przed sądami, prokuraturami i organami administracji publicznej.

Zakres działania Multikancelarii

Mutlikancelaria to podmiot, który dzięki współpracy z licznymi specjalistami, może pozwolić sobie na udzielenie pomocy prawnej w szerokim zakresie.

Chcemy zwrócić uwagę, że obok adwokatów i radców prawnych Multikancelaria ma w swoich szeregach specjalistów z zakresu ubezpieczeń czy nieruchomości, wobec czego pomoc, jaką mogą Państwo od nas otrzymać nie będzie zawężała się tylko do przedstawienia skomplikowanych przepisów prawa.

Naszym priorytetem jest udzielenie pomocy prawnej, zgodnie z tego słowa znaczeniem, tj. przygotowanie i poprowadzenie Państwa sprawy w ten sposób, aby wszelkie prawa zostały poszanowane, a obowiązki wypełnione.