Adwokat Łomża

Pomoc prawna Multikancelarii

Multikancelaria to podmiot, który zajmuje się kompleksową pomocą prawną dla osób indywidualnych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także państw Unii Europejskiej. Pomoc ta udzielana jest przez adwokatów, współpracujących na stałe z Multikancelarią. Przez adwokatów należy oczywiście rozumieć osoby, które ukończyły studia prawnicze w Polsce, ukończyły aplikację adwokacką, jak również zdały egzamin zawodowy, uzyskując w konsekwencji tytuł zawodowy adwokata.

Sądy właściwe dla miasta i gminy Łomża

Podkreślenia wymaga, że Multikancelaria świadczy pomoc prawną na terenie miasta i gminy Łomża oraz dla mieszkańców tych miejscowości, dla których sądem właściwym w I instancji będzie Sąd Rejonowy w Łomży lub Sąd Okręgowy w Łomży.

Pomoc prawna udzielana jest w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i nieletnich, karnego, gospodarczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, co pokrywa się z właściwością ww. Sądów, dzięki czemu mieszkańcy miasta i gminy Łomża mogą uzyskać pełną i satysfakcjonującą pomoc prawną.

Pomoc prawna adwokata Multikancelarii może polegać na udzielaniu porad prawnych, prowadzeniu spraw sądowych, sporządzaniu opinii i analiz prawnych, przeprowadzeniu audytu prawnego przedsiębiorstwa lub jego stałej obsłudze czy doraźnej pomocy osobom, wobec których prowadzone jest postępowanie przygotowawcze lub karne na etapie sądowym.

Co to znaczy dobra kancelaria? – Adwokat Łomża Multikancelaria

Czym charakteryzuje się dobra kancelaria prawna? Wydawać by się mogło, że odpowiedź na to pytanie zawiera się w liczbach, to jest w statystykach wygranych spraw adwokata i jak najbardziej taka ocena będzie w pewnym stopniu zasadna. Czy jest to jednak jedyna cecha, na którą powinniśmy patrzeć?

Jak wygrać sprawę?

W dalszej kolejności można byłoby zadać pytanie w jaki sposób adwokat doprowadza się do wygranych spraw. Tak naprawdę kwestia sukcesu w sprawie to złożona wielu czynników, począwszy od dobrze, merytorycznie rozpoznanego tematu przez adwokata, dopasowania właściwej podstawy prawnej czy wreszcie podjęcia czynności procesowych lub pozasądowych, które będą miały na celu osiągnięcie pożądanego efektu.

Mutlikancelaria stawia właśnie na ww. sposoby działania. Właściwa ocena możliwości i przygotowanie sprawy przez adwokata jest kluczem do sukcesu Klienta i to właśnie ten etap w naszym odczuciu jest najistotniejszy dla osiągnięcia późniejszego celu, tj. wygrania danej sprawy.

Pierwsze spotkanie w Multikancelarii

Punktem zbiorczym dla wszystkich spraw, jakie prowadzi adwokat Multikancelarii jest z pewnością pierwsze spotkanie. Na nim bowiem dochodzi do zawiązania więzi pomiędzy Klientem a prowadzącym, przypisanym mu specjalistą z danej dziedziny prawa – adwokatem, co rzutować będzie w dalszej kolejności na relacje pomiędzy tymi osobami.

Należy wskazać, że Multikancelaria współpracuje na stałe z adwokatami, którzy w sposób stały wspierają klientów Multikancelarii przy załatwianiu różnego rodzaju problemów prawnych.

Na marginesie warto też wspomnieć, że w ramach Multikancelarii działają specjaliści z zakresu finansów, ubezpieczeń czy nieruchomości, dzięki czemu również poza zakresem prawnym klient jest w stanie uzyskać potrzebną, często kompleksową pomoc prawną.

Kontakt z Multikancelarią

Aby umówić się na pierwszą wizytę w pierwszej kolejności należy oczywiście skontaktować się z Multikancelarią, i w tym zakresie oferujemy Państwu różne formy owego kontaktu. Z Multikancelarią można bowiem skontaktować się telefonicznie, za pośrednictwem adresu e-mail, jak również przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie Multikancelarii.

Która forma kontaktu będzie bardziej skuteczna?

Każda z tych form komunikacji będzie z pewnością skuteczna. Pracownicy Multikancelarii w żadnym stopniu nie preferują jednego czy drugiego sposobu kontaktu. Wszystko tak naprawdę zależy od Państwa wygody, my staramy się w pełnym zakresie dostosować do preferencji Klienta.

Jaki jest temat pierwszej rozmowy – czego mogę się spodziewać?

W trakcie pierwszej rozmowy przede wszystkim konieczne będzie podanie swoich danych osobowych, tak aby w dalszej kolejności, przekazując kontakt adwokatowi – specjaliście z danego zakresu prawa, wiedział on z kim będzie rozmawiał, ale również po to, aby drugi raz uniknąć przechodzenia przez podstawowe formalności związane z kontaktem.

Dodatkowo już na tym etapie Klient wstępnie określa tematykę i zakres swojej sprawy, tak aby ustalić czy i do kogo powinien zostać skierowany w ramach dalszej procedury wewnętrznej Multikancelarii.

Adwokat współpracujący z Multikancelarią

Jest to istotne o tyle, że współpracujący z Multikancelarią adwokaci specjalizują się w konkretnych dziedzinach prawa, ta różnorodność wpływa na poszerzone możliwości udzielania pomocy prawnej przez Multikancelarię, wobec czego osoba pierwszego kontaktu musi w sposób trafny ocenić problem klienta, a w dalszej kolejności właściwie przydzielić mu opiekuna prawnego w osobie adwokata.

Koniec pierwszej rozmowy – co dalej?

Po zakończonej rozmowie z osobą pierwszego kontaktu z Multikancelarii Klient uzyska informacje na temat tego który adwokat i w jaki sposób skontaktuje się z nim, aby omówić szczegóły sprawy, jak również ustalić termin pierwszego spotkania.
Podczas pierwszej rozmowy ze specjalistą Klient już w szerszym zakresie przedstawia swój problem prawny, co daje adwokatowi możliwość weryfikacji czy dany problem Klienta wymaga spotkania, jak również jakie dokumenty należałoby skompletować, aby na takim spotkaniu je przedstawić.

Zakres pomocy prawnej oferowanej przez adwokatów Multikancelarii

Podkreślenia wymaga, że pomoc prawna świadczona przez adwokatów dotyczy wszelkich etapów postępowania, od polubownego, aż do przymusowej egzekucji danego świadczenia.

W Multikancelarii uzyskają państwo pomoc prawną od adwokata w zakresie sporządzania wezwań do zapłaty, odpowiedzi na pisma przedsądowe, sporządzania i składania pozwów i wniosków inicjujących postępowanie sądowe, czy wreszcie merytoryczne wsparcie adwokata na każdym etapie postępowania sądowego, a w dalszej kolejności egzekucyjnego.

Obszar świadczenia pomocy prawnej przez Multikancelarię

Trzeba mieć również na względzie, że pomoc prawna świadczona przez adwokatów Multikancelarii nie ogranicza się tylko do miasta siedziby spółki, ale również wychodzimy naprzeciw potrzebom mieszkańców Łomży oraz miejscowości, dla których właściwym będzie Sąd Rejonowy lub Sąd Okręgowy w Łomży.

Doświadczenie procesowe adwokata

Współpracujący z Multikancelarią adwokaci posiadają doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych na terenie miasta Łomża oraz miejscowości należących do właściwości wyżej wspomnianych sądów, adwokaci znają specyfikę tego sądu, wobec czego pomoc świadczona przez adwokata może być merytoryczna i przede wszystkim odpowiadająca danym warunkom i potrzebom Klienta.

Czy po pierwszym spotkaniu uzyskam odpowiedź na wszystkie pytania?

Istotne z punktu widzenia informacji, jaki klient powinien posiadać po pierwszym spotkaniu z adwokatem współpracującym z Multikancelarią jest to, w jakim zakresie dalej sprawy się potoczą.

Trzeba mieć na względzie że pierwsze spotkanie nie zawsze kończy się udzieleniem porady prawnej, tylko i wyłącznie z tego względu, że do merytorycznego rozpoznania sprawy konieczne jest sięgnięcie po szereg przepisów i opracowań, dzięki czemu dany problem Klienta zostanie przygotowany i rozstrzygnięty w sposób jak najbardziej profesjonalny.

Dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia w sprawie po pierwszym spotkaniu z adwokatem

Często również po pierwszym spotkaniu z adwokatem, po pierwszej analizie przedstawionych dokumentów pojawiają się dodatkowe pytania, jak również prośba o przedstawienie nowych dokumentów, które będą niezbędne do przygotowania danej sprawy.

Często w trakcie spotkania pojawiają się dodatkowe pytania, które również znajdą odpowiedź w momencie, kiedy adwokat dokona stosownej analizy dokumentów.

Kiedy otrzymam merytoryczną poradę prawną?

Zakończeniem etapu przygotowania, zapoznania się ze sprawą jest udzielenie porady prawnej w zakresie możliwości ścieżek działania klienta. Zazwyczaj jest ich kilka, wobec czego w szerszym stopniu chcemy przybliżyć Państwu tą kwestię poniżej.

Potencjalne ścieżki działania w sprawie

Trzeba pamiętać, że oczywiście jedną z takich ścieżek jest ustalenie np. konieczności zapłaty za określone żądanie czy wzięcia odpowiedzialności za określony czyn, co nie zmienia faktu, że jest to tylko jeden z elementów, z jakimi Klient może mieć do czynienia w Multikancelarii, ponieważ często problem prawny Klienta może mieć rozwiązanie w konkretnych czynnościach poza lub procesowych. Pomoc prawna adwokata Multikancelarii nastawiona jest na obronę praw Klienta i ten element jest dla nas priorytetem w działaniu.

Merytoryczna ocena sprawy przez adwokata

W tym przypadku adwokat przedstawia całą gamę możliwych działań do podjęcia, począwszy od tych najmniej korzystnych po najbardziej korzystne dla Klienta. Wydawać by się mogło, że przedstawienie najmniej korzystnych działań jest bezcelowe niemniej zasadą działania Multikancelarii jest to, aby Klient był w pełni poinformowany o swoich uprawnieniach, aby decyzja o np. podjęciu postępowania sądowego była opatrzona realną i właściwą oceną danej sprawy.

Jest to również istotne z tego punktu widzenia, że klient, działający jako osoba bez wykształcenia prawniczego, powinien w jak najszerszym stopniu poznać realia prawne swojego problemu.

Wszczęcie postępowania sądowego, przygotowawczego lub administracyjnego

W dalszej kolejności pomoc prawna adwokata współpracującego z Multikancelarią polegać będzie na inicjacji postępowania sądowego lub przed organami administracji państwowej, w tym także przed prokuraturami, w trakcie których to postępowań prowadzone będą działania w celu realizacji praw Klienta.

Zakres spraw prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Łomży

Jak już wstępnie wspomniano na początku, w przypadku sądów właściwych dla miasta Łomży oraz miejscowości sąsiadujących, w Sądzie Rejonowym w Łomży znajduje się 7 wydziałów, w tym: cywilny, karny, rodzinny i nieletnich, pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczy, jak również wydział ksiąg wieczystych oraz VII zamiejscowy wydział karny, mieszczący się w Kolnie.

Z kolei w Sądzie Okręgowym w Łomży znajdują się trzy wydziały: cywilny, karny oraz pracy i ubezpieczeń społecznych, i Sąd ten jest właściwy dla jednostek podległych w Grajewie, w Łomży, w Wysokiem Mazowieckiem oraz w Zambrowie.

Sąd Okręgowy w Łomży, jako Sąd odwoławczy

Dla powyższych sądów rejonowych Sąd Okręgowy pełni rolę sądu drugiej instancji, gdzie wnoszone są różnego rodzaju środki odwoławcze od orzeczeń wydanych przez wyżej wymienione sądy.

Sąd ten orzeka wówczas w składzie 3-osobowym po rozprawie, w trakcie której adwokat może popierać złożone w Państwa imieniu środki odwoławcze, jak również dodatkowo argumentować stanowisko końcowe w sprawie.

Sąd Okręgowy w Łomży, jako Sąd I instancji

Dodatkowo Sąd Okręgowy w Łomży, we wspomnianych trzech wydziałach, rozpatruje sprawy w pierwszej instancji w zakresie przekazanym mu przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego, w tym w sprawach, dla których wartość przedmiotu sporu wynosi więcej niż 75000 zł, czy w zakresie przestępstw, gdzie zagrożone są one karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata (zbrodnie)

Sąd Apelacyjny w Białymstoku, jako sąd II instancji dla Sądu Okręgowego w Łomży

Dodatkowo adwokaci współpracujący z Multikancelarią wspierają swoją wiedzą i doświadczeniem procesowym mieszkańców miasta i gminy Łomża przed Sądem Apelacyjnym w Białymstoku, który rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń Sądu Okręgowego w Łomży, wydanych jako sąd I instancji.