Adwokat Wysokie Mazowieckie

Adwokat Multikancelaria – kim jesteśmy?

Multikancelaria to Kancelaria prawna, która zajmuje się świadczeniem profesjonalnej pomocy prawnej dla klientów indywidualnych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Idea jaka przyświeca Multikancelarii to przede wszystkim prowadzenie doradztwa prawnego na wysokim poziomie merytorycznym przez osoby do tego odpowiednio przygotowane, między innymi za pośrednictwem adwokatów współpracujących z Multikancelarią.

Adwokat Multikancelaria Wysokie Mazowieckie

Multikancelaria oferuje swoją pomoc mieszkańcom gminy Wysokie Mazowieckie oraz miejscowości sąsiadujących, zwłaszcza poprzez udzielanie porad prawnych z różnych dziedzin prawa. Trzeba mieć na względzie, że współpracujący z Multikancelarią adwokaci posiadają doświadczenie w prowadzeniu spraw na terenie właściwości Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem, jak również Sądu Okręgowego w Łomży, który jest sądem odwoławczym dla wspomnianego Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem.

Mieszkańcy Wysokiego Mazowieckiego oraz innych miejscowości należących do właściwości Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem mogą otrzymać pomoc prawną w zakresie spraw karnych, cywilnych oraz rodzinnych i nieletnich, dla których to prowadzone są odpowiednie wydziały w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem. Dodatkowo w niektórych sprawach, jak chociażby z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa pracy, sądem I instancji dla mieszkańców gminy Wysokie Mazowieckie będzie Sąd Rejonowy w Łomży. Tam również mogą Państwo liczyć na profesjonalną pomoc adwokatów współpracujących z Multikancelarią.

Pierwszy kontakt z Multikancelarią

Często pierwszy kontakt z nieznanym nam podmiotem wydawać się może trudny i krępujący, ponieważ nie wiemy czego się spodziewać oraz brak nam zaufania do osób, z którymi się kontaktujemy. W Multikancelarii doskonale zdajemy sobie sprawę, że z takimi problemami borykają się Państwo jeszcze przed pierwszym kontaktem z nami, z tego też względu poniżej chcemy przedstawić kilka informacji, które naświetlą to, w jaki sposób przebiega proces świadczenia usług prawnych, jakie możliwości mają Państwo w ramach korzystania z naszych usług, czy wreszcie z jakimi kosztami wiązać będzie się doradztwo prawne.

Jak mogę nawiązać kontakt z Multikancelarią?

W pierwszej kolejności należy oczywiście skontaktować się z Multikancelarią i w tym miejscu Klient ma możliwość skorzystania z kontaktu telefonicznego, może napisać wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również skorzystać z formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie internetowej Multikancelarii.

Kontakt telefoniczny

W przypadku kontaktu telefonicznego Klient proszony jest zawsze o podanie podstawowych informacji dotyczącej jego osoby oraz sprawy, przede wszystkim tego czego ona dotyczy, jak również czy sprawa znajduje się na jakimś etapie postępowania sądowego lub administracyjnego.

Jest to istotne, aby ustalić czy konieczne jest podjęcie szybkich działań, chociażby z powodu zbliżającego się terminu do wniesienia odwołania lub złożenia pisma z wnioskami dowodowymi. Pamiętać trzeba Państwu, że często upływ takiego terminu zamyka drogę do dalszego działania w sprawie, co również może prowadzić do przegrania procesu lub wydania decyzji odmownej.

Dlatego też istotnym jest, aby Klient otrzymując z sądu, urzędu lub od innych osób pisma z określonym żądaniem lub wezwaniem zapisał datę odbioru pisma i oczywiście jak najszybciej skontaktował się z Multikancelarią, tak aby adwokat mógł zająć się sprawą od razu, ale bez niepotrzebnego pośpiechu i chaosu, z uwzględnieniem terminu na spotkanie z Klientem i omówienie najważniejszych kwestii w sprawie.

Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej i formularza kontaktowego

W przypadku, gdy klient kontaktuje się za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poprzez wiadomość e-mail, pracownik Multikancelarii kontaktuje się z taką osobą i wówczas zastosowanie znajdzie opisany powyżej proces.

Skierowanie do specjalisty z konkretnej dziedziny prawa

W trakcie pierwszej rozmowy pracowni Multikancelarii, po wstępnym zweryfikowaniu zagadnienia klienta, kieruje go do odpowiedniego specjalisty z zakresu prawa, którym są współpracujący z Multikancelarią adwokaci.

Po zakończeniu pierwszej rozmowy klient uzyskuje informacje o adwokacie, który skontaktuje się z nim i będzie przydzielony do jego sprawy przez cały okres współpracy. Wówczas adwokat niezwłocznie stara się skontaktować z klientem, i w trakcie tej rozmowy dochodzi do przekazania większej liczby informacji, jak również często ustalana jest data spotkania w siedzibie Multikancelarii.

Kim jest adwokat?

Podkreślenia wymaga, że adwokaci to osoby, które ukończyły wydział prawa uniwersytetu w mieszczącego się na terenie Polski, następnie odbywali aplikację adwokacką, a na samym końcu zdali egzamin zawodowy, uzyskując tytuł zawodowy magistra. Tylko z takimi osobami Multikancelaria podejmuje współpracę, wobec czego nie muszą się Państwo obawiać, że zostaną skierowani do osoby, która zajmuje się doradztwem prawnym, a jest tylko po studiach prawniczych i nie ukończyła aplikacji lub nie zdała egzaminu zawodowego. Multikancelaria stawia na fachowość swoich porad, co realizowane jest na najwyższym poziomie właśnie za pośrednictwem profesjonalistów, jakimi są adwokaci.

Spotkanie w siedzibie Multikancelarii

Spotkanie w siedzibie Multikancelarii jest istotne z punktu widzenia dobrze przeprowadzonej porady prawnej, z tego względu, że często konieczna jest analiza dokumentów przez adwokata, które są w posiadaniu Klienta. Niejednokrotnie dokumentów tych jest bardzo dużo, wobec czego konieczne jest poświęcenie większej ilości czasu, aby w pełny sposób przyjrzeć się danej sprawie, a w konsekwencji udzielić dobrej merytorycznej porady prawnej i pomóc Klientowi.

Pragniemy zwrócić uwagę, że nie zawsze pierwsze spotkanie z adwokatem współpracującym z Multikancelarią kończy się udzieleniem porady. Tak jak zostało to wskazane powyżej, adwokat często musi dokładnie przeanalizować szereg dokumentów, jak również dostosować do danego stanu faktycznego przepisy prawa obowiązującego na terenie Polski i dopiero wówczas możemy mówić o sposobności do udzielenia właściwej porady prawnej.

Biorąc pod uwagę zasadę profesjonalizmu, jaką kieruje się Multikancelaria, nigdy nie stawiamy na pośpiech i szukanie rozwiązań na tu i teraz. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że dany problem Klienta może być dla niego stresujący i chciałby jak najszybciej uzyskać odpowiedź, niemniej zawsze staramy się sensownie wytłumaczyć, że do rozstrzygnięcia pewnych spraw potrzebny jest czas.

Czym jest skuteczna porada prawna?

Skuteczna porada prawna to taka, która w pełni przedstawia sytuację prawną Klienta, wskazując na możliwości podjęcia działania lub rezygnacji z określonych aktywności procesowych czy prawnych. Tak naprawdę w momencie kiedy adwokat zapozna się ze sprawą, jest on w stanie przedstawić wszystkie ścieżki, którymi klient może w w dalszej kolejności kroczyć. Porada prawna adwokata odnosi się nie tylko do stwierdzenia suchych faktów oraz właściwych dla nich przepisów, albowiem rozważane są wszelkie prawdopodobne możliwości w konkretnej sprawie.

Schemat przykładowej porady prawnej

Dla przykładu, jeżeli Klient zjawia się u adwokata ze problemem zachowku, to w pierwszej kolejności adwokat jest zobowiązany sprawdzić czy faktycznie Klientowi taki zachowek się należy. W dalszej kolejności badane są kwestie wyceny wartości masy spadkowej, określenie długów spadkowych, co w dalszej kolejności wpłynie na możliwość ustalenia wysokości żądania zachowku przez Klienta.

Współpraca adwokata z innymi specjalistami Multikancelarii

Adwokat często już na tym etapie korzysta z pomocy pozostałych specjalistów w Multikancelarii, w tym między innymi specjalistów do spraw obrotu nieruchomościami czy z zakresu finansów, tak aby możliwie najpełniej już na samym początku określić przysługujące Klientowi prawa.

Po tej analizie najczęściej wystosowane jest przez adwokata pismo do osoby zobowiązanej do zachowku, ze wskazaniem żądania wysokości zapłaty jak również terminu i sposobu uiszczenia tej opłaty. Na tym etapie pojawiają się kolejne możliwości rozwoju sprawy, to jest może dojść do zapłaty takiego zachowku i wówczas Klient jest usatysfakcjonowany wynikiem sprawy. Może również dojść do negocjacji pomiędzy uprawnionym a zobowiązanym do zachowku, także przy obecności adwokata, gdzie ustala się bądź to spłatę ratalną czy niższą wartość zachowku. Trzecią z kolei niemożliwością jest opcja wystąpienia do sądu z pozwem o zapłatę zachowku. Również na tym etapie mogą Państwo liczyć na pomoc adwokata współpracującego z Multikancelarią, który sporządzi stosowny pozew, a następnie będzie reprezentował Państwa w trakcie rozpraw sądowych.

Na powyższym przykładzie chcieliśmy Państwu przedstawić, że w momencie kiedy pojawiają się Państwo w Multikancelarii nie zawsze uda się w pełny i ostateczny sposób przedstawić, jak dana sprawa się potoczy. W momencie kiedy sprawa jest analizowana, ustalane są w wartości składników masy spadkowej to nie ma możliwości jednoznacznego stwierdzenia czy druga strona będzie chciała zapłacić zachowek lub uzna że ten zachowek w żadnym stopniu się państwu nie należy. Przechodzą na kolejny etap i wysyłając sporządzone przez adwokata wezwanie do zapłaty również nie wiemy czy sprawa zakończy się w sądzie, czy być może nasza żądanie spotka się z pozytywną odpowiedzią z drugiej strony.

Doświadczeni adwokaci

Współpracujący z Multikancelaria adwokaci to osoby doświadczone zarówno pod kątem prowadzenia negocjacji, jak również spraw sądowych, wobec czego są w stanie przygotować Państwa na większość prawdopodobnych możliwości, ścieżek którymi dana sprawa się potoczy. To z kolei w naszym odczuciu wpływa na względny spokój z Państwa strony.

Tak jak wspomniano, adwokaci współpracujący z Multikancelarią to osoby, które posiadają długoletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych, w tym spraw o zapłatę o wydanie rzeczy, z zakresu praw niemajątkowych, jak również w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, przed organami administracji państwowej.

Stoimy na stanowisku, że to doświadczenie jest jednym z głównych kryteriów, dla których Multikancelaria podejmuje współpracę z adwokatem, przez co jesteśmy Państwu w stanie zapewnić najwyższy poziom merytorycznej wiedzy i doświadczenia do poprowadzenia Państwa sprawy. Wiadomo, że oprócz odpowiedniej atmosfery i zaufania pomiędzy adwokatem a klientem konieczne jest również, aby adwokat posiadał te niezbędne narzędzia to jest wiedzę i umiejętności skorzystania z tej wiedzy, tak aby to państwo w konsekwencji uzyskali pozytywny wynik w sprawie lub obronili się przed niesłusznymi zarzutami.

Wynagrodzenie za pracę Multikancelarii

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy ustalane jest w zależności od charakteru i skomplikowania sprawy czy ilości koniecznych działań do podjęcia w danej sprawie. Co najważniejsze jednak, to w momencie zlecenia prowadzenia sprawy dla Multikancelarii, otrzymują Państwo pełną informację w zakresie wynagrodzenia oraz kosztów jakie będą konieczne do poniesienia w ramach prowadzenia danej sprawy. Co wymaga podkreślenia – wynagrodzenie wniesione na rzecz Multikancelarii zapewnia pełną i profesjonalną pomoc wspominanych adwokatów, bez konieczności uiszczania im dodatkowego honorarium.

Koszty sądowe w sprawie

Oprócz wspomnianego wynagrodzenia, dodatkowo informowani są Państwo o wszelkich możliwych opłatach sądowych, tym opłatach inicjujących postępowanie, zaliczkach i kosztach biegłych (w tym przypadku koszty są przybliżone do przeciętnych w danym rodzaju spraw), dzięki czemu podjęcie decyzji o współpracy będzie zawsze poprzedzone gruntowną analizą warunków współpracy.

Staramy się aby w żadnym stopniu nie byli państwo zaskoczeni jakimikolwiek kosztami które pojawiają się w trakcie postępowania, tak aby w żadnym stopniu nie naruszyć zaufania jakim obdarzą nas państwo zlecając prowadzenie swoich spraw.

Zapraszamy do kontaktu z Multikancelarią.