Pomoc prawna Białystok

Białystok to miasto wielu kultur, które daje szansę na rozwój, poszerzanie swoich horyzontów. Niestety mogą zdarzyć się takie przypadki, że w ciągu naszego życia będziemy potrzebowali profesjonalnej pomocy prawnej, aby uzyskać korzystny wynik w sprawie sądowej, czy odzyskać swoje należności. Multikancelaria, jako podmiot w skład którego wchodzą specjaliści z różnych dziedzin, prawa, finansów, księgowości, ubezpieczeń na życie czy nieruchomości potrafi zaoferować szeroki wachlarz pomocy prawnej, która będzie uwzględniała wszelkie prawidła związane nie tylko z prawem, ale również z dziedzinami, o których była mowa powyżej.

Pomoc prawna w Multikancelarii rozpoczyna się od szczegółowej i merytorycznej analizy sprawy, spotkania z Klientem, w trakcie którego w szczegółowy sposób omawiane są wszelkie zagadnienia związane z danym problemem. W ramach pomocy prawnej Multikancelarii każdy z klientów uzyska pełny zakres porady, uwzględniającej możliwe mniej lub bardziej kierunki rozwoju sprawy, przewidywany czas realizacji uprawnień czy wreszcie środki do osiągnięcia określonego celu, jakim jest np. uzyskanie świadczenia, odzyskanie długu, ale również zmniejszenie zadłużenia czy obrona przed niesłusznymi zarzutami lub pozwami sądowymi.

Pomoc prawna Multikancelarii dotyczy zarówno podmiotów fizycznych, jak i profesjonalnych podmiotów gospodarczych. Osób fizycznych Multikancelaria prowadzi wszelkiego rodzaju sprawy Klientów indywidualnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, ale również sprawy upadłości konsumenckiej czy prawa pracy.

Pomoc prawną w Multi kancelarii uzyskają również podmioty gospodarcze, które zajmują się biznesem na mniejszą lub większą skalę. Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prowadzonych przez klientów działalności gospodarczych dotyczy spraw z zakresu prawa cywilnego, w tym również umów handlowych oraz relacji pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, prawa spółek handlowych, prawa pracy, z uwzględnieniem zarówno przepisów dotyczącej pracodawcy, jak i samych pracowników. Ponadto podmioty gospodarcze mogą uzyskać pomoc prawną w zakresie przygotowania opinii prawnych konsultacji umów, statutów, uchwał, regulaminów i innych dokumentów powstających w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzenie przedsiębiorstwa to również sprawy z zakresu prawa konkurencji czy prawa własności intelektualnej, i również w tym zakresie Multikancelaria oferuje szerokie porady prawne oraz finansowe dla swoich klientów.

Elastyczność w przyjętej formie współpracy z Multikancelarią pozwala na dobranie odpowiedniej oferty współpracy, która będzie satysfakcjonująca dla obu stron.