Pomoc prawna Łomża

Multikancelaria to podmiot, który oferuje pomoc prawną z szeroko rozumianego z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ale również prawa nowoczesnych technologii, własności intelektualnej i przemysłowej.
Za najważniejszą cechę przy współpracy z Klientem uważamy profesjonalizm oraz merytoryczność, połączone z wieloletnim doświadczeniem osób współpracujących z Multikancelarią.

W swojej działalności Multikancelaria opiera się na sprawdzonym know-how, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić rzeczową pomoc prawną dla każdego Klienta w jego problemach.

Działalność Multikancelarii obejmuje zarówno osoby fizyczne, jak i te podejmujące działalność gospodarczą, zawodową. Do każdego z tych podmiotów skierowane są konkretne oferty współpracy, zarówno co do formy wymiany informacji między Multikancelarią a klientem, jak również klarowne zasady wynagradzania, dzięki czemu Klient w żadnym miejscu nie będzie zaskoczony kolejnymi rozliczeniami.
Jak już zostało to wspomniane na początku, w odniesieniu do Klientów indywidualnych Multikancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach związanych z majątkiem, w sprawach rodzinnych, w sprawach, w których przedmiotem postępowania jest nieruchomość, jak również w sprawach o zapłatę odszkodowania czy zadośćuczynienia.

Co ważne, w każdym przypadku Klient przydzielany jest do osoby współpracującej z Multikancelarią, która jest specjalistą w danej dziedzinie, prezentując wysoki poziom wiedzy i doświadczenia na danym polu.

Multikancelaria zajmuje się również pomocą prawną na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, to jest jednoosobowych przedsiębiorców, spółek prawa handlowego czy stowarzyszeń i fundacji.

Pomoc prawna dla Klientów może przejawiać się w prowadzeniu poszczególnych zleconych spraw, ale również w stałej obsłudze prawnej, w trakcie której przedsiębiorca ma stały dostęp do profesjonalnego prawnika, dzięki czemu jest w stanie odzyskać opinie prawne, analizy dokumentów, czy wreszcie być reprezentowanym przed sądami, prokuraturami czy organami administracji państwowej.

Zdajemy sobie sprawę, że powierzenie sprawy często poprzedzone sprawdzeniem wielu ofert i zapoznaniem się z osobami, które mogą taką pomoc prawną świadczyć. Multikancelaria od samego początku stara się wprowadzić odpowiednią atmosferę do współpracy, traktując każdą ze spraw priorytetowo i z odpowiednim zaangażowaniem. Każdorazowo dokonujemy oceny sprawy przed jej zainicjowaniem, przedstawiamy wszelkie plusy i minusy wynikające lub mogące wyniknąć z podjętych kroków, tak, by Klient był zawsze pewny wyboru skorzystania ze ścieżki pomocy prawnej oferowanej przez Multikancelarię.

Z uwagi na współpracę Multikancelarii z profesjonalnymi pełnomocnikami procesowymi, działającymi na terenie województwa podlaskiego, pomoc prawna świadczona jest również bezpośrednio w sądach mieszczących się na terenie gminy Łomża, w prokuraturach oraz innych urzędach, przed którymi mieszkańcy tych terenów dochodzą swoich praw.