Pomoc prawna Sokółka

Multikancelaria oferuje pomoc prawną, która świadczona jest z najwyższą starannością, z wykorzystaniem zdobytego doświadczenia, z koncentracją na potrzebach Klienta, w celu znalezienia dla niego najbardziej korzystnego rozwiązania problemu prawnego. Pomoc prawną Multikancelaria oferuję podmiotom indywidualnym, jak również osobom prawnym i jednoosobowym przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą. Współpraca z Multikancelarią może przejawiać się w formie współpracy doraźnej, gdzie polega to na prowadzeniu indywidualnie zleconego przez klienta wycinka sprawy, począwszy od wstępnej analizy problemu, przygotowania opinii prawnej, czy skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Drugi rodzaj współpracy to współpraca stała, gdzie pomoc prawną otrzymać mogą głównie przedsiębiorcy i osoby prawne w formie stałego kontaktu za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, jak również podczas bezpośrednich spotkań.

Pomoc prawna wreszcie może dotyczyć prowadzenia konkretnie określonej sprawy i w tym zakresie Multikancelaria oferuje o pomoc na każdym etapie postępowania, zarówno sądowego, administracyjnego jak również na etapie mediacji negocjacji czy innych postępowań polubownych. Z Multikancelarii mogą Państwo otrzymać pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, bankowego, administracyjnego, własności intelektualnej i przemysłowej. Ponadto specjaliści Multikancelarii zajmują się prowadzeniem spraw bankowych, majątkowych czy związanych z regulacja o statusu nieruchomości.

Pomoc prawna to nie tylko indywidualne spotkania i tłumaczenie zawiłości prawnych, ale również przygotowywanie pisemnych opinii, analiz czy ekspertyz, które swoim zakresem mogą obejmować w specyfikę danego przedsiębiorstwa, przewidywane zmiany w prawie, a tym samym ścieżkę wprowadzania zmian w firmie Klienta, co może wpłynąć pozytywnie na rozwój takiej firmy. Multikancelaria prowadzi również działania prawno-windykacyjne, które polegają na sporządzaniu przedsądowych wezwań do zapłaty, ponagleń, czy wreszcie pozwów czy wniosków do sądów powszechnych, inicjujących sprawy o zapłatę lub wydanie rzeczy.

Z racji współpracy z profesjonalnymi pełnomocnikami, czyli adwokatami i radcami prawnymi, Multikancelaria pomaga swoim Klientom nie tylko na etapie postępowania polubownego, ale również zapewnia odpowiednią reprezentację w sądach, prokuraturach, organach państwowych i innych podmiotach, do których kierowane są żądania. Powyższe usługi świadczone są również dla mieszkańców powiatu sokólskiego, gminy Sokółka oraz gmin okolicznych. Wsparcie udzielane jest dla osób prowadzących postępowanie w Sądzie Rejonowym w Sokółce, na komisariatach i komendzie właściwych dla powiatu sokólskiego.

Wysoka jakość i właściwa atmosfera współpracy to priorytety przy świadczeniu pomocy prawnej przez Multikancelarię z czego skorzystać mogą również Państwo.