Pomoc prawna Suwałki

Multikancelaria to miejsce, gdzie mogą otrzymać państwo profesjonalną pomoc prawną z szeregu dziedzin prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej polskiej.

Głównym atutem Multikancelarii w udzielaniu pomocy prawnej jest doświadczona grupa prawników, z którą Multikancelaria prowadzi stałą współpracę.

Pomoc prawna dotyczy kompleksowej obsługi prawnej polegającej na bieżącym doradztwie prawnym we wszystkich aspektach działalności Klienta.

Wskazać trzeba, że pomoc prawna świadczona jest zarówno Klientom indywidualnym jak i tym, którzy na co dzień zajmują się prowadzeniem działalności gospodarczej w formie jednoosobowej, spółek prawa handlowego, czy fundacji lub stowarzyszeń.

Dla każdego z klientów Multikancelaria ma przygotowaną ofertę pomocy prawnej skrojoną pod indywidualne potrzeby i uwzględniającą aktualne problemy Klienta.
Multikancelaria zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy, prawa budowlanego, administracyjnego, prawa nowych technologii, prawa bankowego, czy rodzinnego i spadkowego.

Dodatkowo współpraca z profesjonalnymi pełnomocnikami, czyli adwokatami radcami prawnymi powoduje, że Multikancelaria świadczy pomoc prawną nie tylko na etapie przedsądowym lub polubownym, ale również jest w stanie zapewnić zastępstwo w sporach toczących się przed sądami powszechnymi, organami administracji państwowej oraz innymi podmiotami, gdzie Klienci potrzebowaliby pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Nadmienić wypada, że współpracujące z Multikancelarią osoby cechują się dużym doświadczeniem zawodowym, popartym wiedzą teoretyczną i praktyką sądową, przez co Klient może być pewny, że każdorazowa pomoc prawna świadczona będzie na jak najwyższym poziomie.

Z punktu widzenia Multikancelarii przy współpracy najważniejsze jest to, aby Klient darzył osoby z nim współpracująca odpowiednim zaufaniem, z tego też względu w Multikancelaria kładzie szczególny nacisk na wypracowanie już od samego początku odpowiednich relacji z Klientem. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że powierzenie własnej, często osobistej sprawy, wymaga odwagi i właśnie wspomnianego zaufania.
Same końcu trzeba wskazać że Multi kancelaria wyżej wymienioną pomoc prawną świadczy dla mieszkańców gminy i miasta Suwałki, oferując pomoc przed właściwymi sądami powszechnymi, jak Sąd Rejonowy i Sąd Okręgowy w Suwałkach, prokuraturami czy organami administracji państwowej.