Pomoc prawna Wysokie Mazowieckie

Ogromna ilość przepisów prawnych, w połączeniu z obszernymi i szybkimi zmianami przez ustawodawcę powoduje, że niejednokrotnie mamy problem już na etapie odnalezienia odpowiednich regulacji prawnych dla danego problemu, a tym bardziej rozstrzygnięcie o dalszych krokach prawnych. W tym zakresie profesjonalną pomoc prawną oferuje Multikancelaria. Nasza oferta skierowana jest do osób fizycznych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w różnorakiej formie, tj. jako jednoosobowa działalność gospodarcza, w formie spółek prawa handlowego czy spółki cywilnej, do stowarzyszeń i fundacji.

Multikancelaria zakresem swojego działania obejmuje mieszkańców gminy Wysokie Mazowieckie oraz miejscowości leżących nieopodal, takich jak chociażby: Ciechanowiec, Szepietowo, Czyżew czy Nowe Piekuty. Pomoc prawna dla osób fizycznych, w tym zwłaszcza konsumentów obejmuje zagadnienia z prawa cywilnego, prawa Internetu, prawa rodzinnego spadkowego czy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W sprawach, które mają bezpośredni wpływ na życie człowieka Multikancelaria zapewnia profesjonalną pomoc przez osoby posiadające odpowiedni zasób wiedzy oraz doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw.

Multikancelaria to nie tylko miejsce, w którym uzyskamy doraźną pomoc prawną, ale również podmiot, który dzięki współpracy z wykwalifikowanymi prawnikami, zapewni merytoryczne i stałe wsparcie na każdym etapie sprawy. Mowa tutaj o wstępnej analizie zagadnienia, przygotowaniu ścieżki postępowania z danym zagadnieniem, realizacja uprawnień na etapie postępowania sądowego lub przed organami administracji państwowej, czy wreszcie dochodzenie należności i obowiązków ze strony osób trzecich w postępowaniu egzekucyjnym. Ponadto Multikancelaria wspiera Klientów na etapie postępowanie polubownych, mediacyjnych czy negocjacji, mając również na względzie oszczędność czasu i finansów Klienta.

Zespół prawników Multikancelarii oferuję swoją pomoc prawną w postaci zastępstwa procesowego przed organami sądownictwa oraz prokuraturą, która swoim zakresem działania obejmuje gminę Wysokie Mazowieckie oraz miejscowości okoliczne. Sprowadza się to do reprezentacji mieszkańców gminy Wysokie Mazowieckie w sprawach toczących się przed Sądem Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem, czy Sądem Okręgowym w Łomży, jako drugą instancją. Zespół Multikancelarii dba w pierwszej kolejności o to, aby Klient czuł się swobodnie i pewnie z przydzielonym mu specjalistą, wobec czego zachowane są wszelkie zasady poufności i profesjonalizmu w trakcie realizacji sprawy.

Multikancelaria współpracuje również z podmiotami, które świadczą usługi doradztwa w zakresie finansów, księgowości, ubezpieczeń czy spraw związanych z nieruchomościami, wobec czego Klient jest w stanie uzyskać pomoc prawną w bardzo szerokim zakresie.