Prawnik Białystok

Jakie jest zainteresowanie studiami prawniczymi?

Jak wynika z danych statystycznych za rok 2019, w tym wynikających głównie z rankingów uczelni publicznych i niepublicznych kształcących na kierunku prawo w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, studentów prawa, a zarazem przyszłych prawników, było ponad 40 000 osób, przy czym około 20% studiował na uczelniach niepublicznych. Studia prawnicze zawsze cieszyły się dużą popularnością z różnego rodzaju względów (chociażby możliwości kierunków rozwoju po zakończeniu studiów czy prestiżu społecznego).

Kim jest prawnik?

Na zakończenie studiów magisterskich, trwających 5 lat uzyskuje się tytuł zawodowy magistra prawa, chociaż w społeczeństwie w zdecydowanej w większości przypadków używa się formy prawnik.

Prawnik podejmuje działania w różnego rodzaju zakresie, prowadząc kancelarie prawne lub prawno-finansowe, pracując w działach prawnych PR lub HR korporacji czy wreszcie podejmuję prace szeroko rozumianych organach administracji państwowej.

Z pewnością wiedza uzyskana w trakcie studiów prawniczych pozwala na sprawne poruszanie się po meandrach prawa powszechnie obowiązującego w Polsce oraz prawa europejskiego. Absolwent wydziału prawa zostaje wyposażony m.in. w umiejętności pracy z tekstem prawnym oraz logicznego, konstruktywnego myślenia, które w dalszej kolejności będzie wykorzystywał przy rozwiązywaniu problemów prawnych.

Czego można się nauczyć na studiach prawniczych?

Nie można zapomnieć, że w trakcie trwania studiów program kształcenia przyszłych prawników przewiduje bardzo szeroką gamę zajęć z różnych gałęzi prawa, ale również dziedzin, które w sposób bezpośredni łączą się z wykonywaniem pracy charakterze prawnika. Student prawa poznaję podstawy prawoznawstwa, kształci się w zakresie logiki prawniczej, ale również historii prawa, doktryn polityczno-prawnych oraz filozofii prawa. Tak szeroko skonstruowany system kształcenia ma na celu przygotowanie przyszłego absolwenta wydziału prawa do posługiwania się narzędziami niezbędnymi w pracy prawnika, czyli przede wszystkim logicznego myślenia, dedukcji czy umiejętności dopasowywania przepisów prawa do pojawiającego się problemu i na odwrót.

Ostatnie 2 lata studiów prawniczych to okres, kiedy student uczestniczy w zajęciach seminaryjnych, a które mają przygotować go do napisania pracy dyplomowej. Przygotowanie takiej pracy, a następnie uzyskanie pozytywnego wyniku z obrony takiej pracy jest elementem niezbędnym do tego, aby ukończyć studia prawnicze i móc w dalszej części używać tytułu zawodowego magister prawa.

Czy prawnik to adwokat lub radca prawny?

Mówiąc o prawniku nie możemy łączyć tego pojęcia w obie strony z adwokatem i radcą prawnym. Trzeba wskazać, że o ile każdy adwokat i radca prawny to prawnik, o tyle w drugą stronę takie stwierdzenie nie miałoby racji bytu. Podobnie sprawa ma się w odniesieniu do komorników, notariuszy, prokuratorów czy sędziów – w tym przypadku również podobnie jak adwokat i radca prawny, osoby takie muszą odbyć stosowną aplikację oraz zdać egzamin państwowy. Tak jak wspomniano na początku, prawnik nie jest tytułem zawodowym stricte, ponieważ za taki uznać należy tytuł magistra prawa, niemniej jest to również potoczne określenie kategorii osób, które zdobyły wykształcenie prawnicze na wydziale prawa takiego uniwersytetu, który oczywiście posiada prawo do nadawania tytułu zawodowego magistra prawa.