Prawo pracy

Prawo pracy to kolejna z gałęzi powszechnie obowiązującego prawa, z którą wielu z Państwa ma do czynienia. Obok bowiem cywilnoprawnych stosunków regulujących „pracę i zatrudnienie” (jak się przyjmuje w potocznym rozumieniu), czyli umowy zlecenie i umowy o dzieło, przepisy Kodeksu pracy stanowią podstawę do odczytywania i rozumienia danego stosunku, którego elementem składowym jest wykonywanie określonej pracy.

Niejednokrotnie przepisy te ulegają zmianie, co w toku prowadzenia działalności, w ramach której zatrudnia się pracowników, jak również z uwagi na liczne obowiązki pracownicze, ciężko jest być na bieżąco z aktualnymi przepisami prawa.

Pomoc prawna Kancelarii funkcjonuje na dwóch płaszczyznach:

  • pracodawcy
  • pracownika

Z jednej strony Kancelaria oferuje usługi dotyczące przygotowania dokumentacji pracowniczej, umów, regulamin i innych wewnętrznych aktów prawa pracy w danym przedsiębiorstwie. Usługi te obejmują również kwestie relacji ze związkami zawodowymi, sporów zbiorowych, planowanych zwolnień indywidualnych i grupowych, co każdorazowo wiąże się z oceną stanu przedsiębiorstwa pracodawcy, oceną przesłanek do zastosowania poszczególnych instytucji prawa w taki sposób, aby nie doszło do naruszenia przepisów mogących rodzić odpowiedzialność po stronie pracodawcy.

Z drugiej strony gwarantuje pomoc osobom wykonującym pracę, w tym reprezentowanie na etapie przedsądowym i sądowym w zakresie poszczególnych roszczeń pracowników, co może dotyczyć wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania stosunku pracy, w tym zwolnienia dyscyplinarnego, kwestii tajemnicy zawodowej i przedsiębiorstwa, zakazu konkurencji czy mobbingu oraz ustalania treści stosunku pracy.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami już dziś.

+48 579 615 707

biuro@multikancelaria.pl