Prawo spadkowe Białystok

Przepisy dotyczące prawa spadkowego możemy znaleźć w księdze czwartej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Samo dziedziczenie jest chronione najwyższym akcje prawem naszego kraju jakim jest Konstytucja RP.

Do dziedziczenia ma prawo każdy, jak również to dziedziczenie podlega równej ochronie prawnej dla wszystkich obywateli, w tym również dla mieszkańców Białegostoku. Z prawem spadkowym spotkamy się w naszym życiu nie raz. Za każdym razem, gdy umiera ktoś nam bliski, pozostawia po sobie swój majątek spadkowy, a niejednokrotnie również długi. Jeżeli zmarły nie pozostawił po sobie testamentu, to wspomniany już Kodeks cywilny wskazuje kto i z jakim momentem nabywa spadek, rozumiany jako aktywa i pasywa osoby zmarłej.

Aby dokonać w pierwszej kolejności stwierdzenia nabycia spadku, to jest czynności która określa krąg spadkobierców, należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, w Wydziale Cywilnym, odpowiedni wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, połączony z żądaniem otwarcia i odczytania testamentu, jeżeli zmarły go pozostawił.

W dalszej kolejności Sąd Rejonowy w Białymstoku wzywa spadkobierców na rozprawę, przede wszystkim w celu złożenia przez nich zapewnienia spadkowego, który to jest jednym z elementów postępowania dowodowego przed Sądem spadkowym.

Oczywiście może też dojść do takiej sytuacji, że zmarły mieszkaniec Białegostoku pozostawił po sobie testament. W tym przypadku również konieczne jest przeprowadzenie przed Sądem Rejonowym w Białymstoku postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, niemniej za podstawę takiego dziedziczenia wskazuje się wówczas testament, który w oryginale należy złożyć do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. W innym przypadku Sąd Rejonowy w Białymstoku z pewnością wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia takiego wniosku.

Prawo spadkowe to oczywiście nie tylko kwestie kręgu spadkobierców, jak i postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, ale również szereg innych instytucji, których znajomość może się przydać w życiu codziennym. Możemy mówić o zachowku, niegodności dziedziczenia, solidarnej odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe, rozporządzeniach masą spadkową przed datą jej podziału, jak również o bardzo ważnym postępowaniu, jakim jest dział spadku.

Odnosząc się pokrótce do przedstawionych powyżej zagadnień, należy mieć na względzie, że o każdym z nich w pierwszej kolejności będzie decydował stan z momentu otwarcie spadku, to jest śmierci spadkodawcy. I tak, kiedy spadkodawca powoła do spadku na podstawie testamentu osoby inne, niż zstępnych wstępnych albo rodzeństwo, wówczas osobom tym przysługuje prawo do otrzymania zachowku, którego wartość stanowi połowę tego, co spadkobierca otrzymałby ze spadku, gdyby doszło do dziedziczenia ustawowego.

Wbrew pozorom są to bardzo często sytuacje, również mamy z nimi do czynienia, kiedy zmarły nie pozostawił żadnego majątku, a za życia dokonał darowizny na rzecz części swoich zstępnych, pozostawiając pozostałych bez żadnego zabezpieczenia finansowego.
Multikancelaria Tumkiewicz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oferuje profesjonalną pomoc prawną mieszkańcom Białegostoku, oraz tym osobom, na których właściwym sądem spadkowym będzie Sąd Rejonowy w Białymstoku. Pomoc prawna świadczona jest w każdym aspekcie związanym z prawem spadkowym. Oprócz klasycznej reprezentacji w postępowaniach sądowych przez współpracujących z Multikancelarią adwokatów i radców prawnych, możliwe jest również, a może przede wszystkim zadbanie przez spadkodawcę jeszcze za życia o to, jak będzie wyglądało dziedziczenie po jego śmierci.

W Multikancelarii można bowiem sporządzić własnoręczny testament, w którym znajdą się prawnie skuteczne wszystkie elementy, jakie spadkodawca chciałby zawrzeć na wypadek swojej śmierci.
Biorąc pod uwagę jak trudnym, ale i istotnym wydarzeniem w każdego człowieka jest śmierć osoby bliskiej, Multikancelaria wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańcom Białegostoku i okolic, oferując profesjonalną, merytoryczną i skuteczną porada prawną z zakresu prawa spadkowego.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami już dziś.

+48 579 615 707

biuro@multikancelaria.pl