Prawo spadkowe Bielsk Podlaski

Kiedy myślimy o prawie spadkowym, to na myśl przychodzą nam takie pojęcia jak
spadkobierca, testament, długi spadkowe czy zachowek. Często sięgamy po opinie w
Internecie, na różnego rodzaju blogach i forach, aby znaleźć rozwiązanie dla swojej, często
skomplikowanej sprawy spadkowej.


Odpowiedzi na wszelkie pytania z zakresie prawa spadkowego z chęcią udziela
Multikancelaria, oszczędzając Państwu czas na poszukiwanie właściwych rozwiązań
problemu. Grono prawników wyspecjalizowanych w prowadzeniu spraw spadkowych posiada
odpowiednią wiedzę i doświadczenie do poprowadzenia każdego rodzaju postępowania.
Odnosząc się do wspominanych na początku kwestii pojęć prawnych dotyczących spadku,
pomocna może okazać się lektura księgi czwartek Kodeksu cywilnego. Tam bowiem
uzyskamy wiedzę na temat w porządku spadkobrania, kto jest spadkobiercą, jak można
rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci, jakie długi będą musieli spłacać
spadkobiercy, czy i w jakich okolicznościach będziemy uprawnieni do żądania lub
obowiązani do zapłaty zachowku.


Co więcej, przepisy kodeksu cywilnego pozwolą nam ustalić w jaki sposób i jak skutecznie
dokonać podziału majątku jeszcze za życia spadkodawcy, tak, aby po jego śmierci
spadkobiercy nie musieli wdawać się w długie i wyczerpujące spory o przysługującą im część
majątku.


W opisanym powyżej zakresie oraz w wielu innych zagadnieniach dotyczących prawa
spadkowego swoje usługi oferuję Multi kancelaria.
Pomoc prawna dotyczy zarówno zagadnień i problemów prawnych, z którymi borykają się
przyszli spadkodawcy, jak również pomoc ta może być udzielona spadkobiercom.
Za każdym razem sprawa poddawana jest rzetelnej analizie przez współpracujących z
Multikancelarią prawników, tak aby od samego początku współpracy Klient był świadomy
swoich praw i obowiązków. Proste zasady współpracy, przy jasnych formach wynagrodzenia
pozwalają na dalszy tor przesunąć obawy o jakiekolwiek formalności prawne, dając Państwu
możliwość skupienia się na najważniejszym, czyli rozwiązaniu konkretnego zagadnienia
prawnego.
W dalszej kolejności pomoc prawna Multikancelarii może dotyczyć postępowania
polubownego, w celu uniknięcia długiej i nierzadko kosztownej procedury sądowej. Jeżeli zaś

pozasądowe próby porozumienia się spadkobierców nie przyniosą żadnych efektów, wówczas
zespół Multikancelarii wspomaga Państwa i reprezentuje przed wszelkiego rodzaju organami
państwowymi, w tym sądami czy urzędami.
W Multikancelarii otrzymają Państwo pomoc w sporządzeniu pism zawierających wezwania
do regulowania kwestii spadkowych, ale również pozwów i wniosków inicjujących
postępowanie sądowe.


Dodatkowo pomoc prawna nie kończy się tylko na etapie złożenia pozwu lub wniosku do
sądu, albowiem współpracujący z Multikancelarią prawnicy mogą reprezentować państwa w
toczących się sprawach.


Warto również dodać, że pomoc prawna ze strony kancelarii świadczona jest na rzecz
mieszkańców Bielska Podlaskiego i wszystkich miejscowości, dla których sądem właściwym
w sprawach spadkowych będzie Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim oraz Sąd Okręgowy w
Białymstoku, jako sąd II instancji od Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.