Prawo spadkowe Łapy

Obok zawarcia umowy, wydania orzeczenia sądowego, czy upływu czasu, śmierć człowieka jest jednym z istotnych zdarzeń prawnych wywołujących różnego rodzaju skutki prawne. Owe skutki prawne to przede wszystkim zmiany w zakresie podmiotowym i przedmiotowym w odniesieniu do praw majątkowych zmarłego oraz nałożonych na niego za życia obowiązkach prawnych.
Dzięki przepisom prawa spadkowego, zlokalizowanym w kodeksie cywilnym, wiemy w jaki sposób na spadkobierców przechodzą prawa i obowiązki majątkowe moich bliskich zmarłych. Wiedza ta jest niezbędna do ochrony przysługujących spadkobiercy praw, albowiem, jak wskazywał Sąd Najwyższy w jednej ze swych uchwał – do dziedziczenia dochodzi z momentem wspomnianego zdarzenia prawnego, jakim jest śmierć człowieka i to bez względu na to, czy spadkobierca jest tego świadomy.
W Kodeksie cywilnym znajdziemy wszystkie przepisy prawa materialnego, które określają właśnie owe uprawnienia i obowiązki, dzięki którym w dalszej kolejności, już na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego będziemy w stanie je zrealizować i osiągnąć określony cel. Tym celem może być stwierdzenie nabycia spadku, ustalenie że pewna osoba jest niegodna dziedziczenia, zaprzeczenie spisanemu testamentowi, czy wreszcie dokonać podziału majątku spadkowego pomiędzy uprawnionych.
Przepisy prawa spadkowego pozwalają również na ocenę możliwości pozbawienia jednego ze spadkobierców przysługujących mu praw z tytułu dziedziczenia. Dotyczy to zwłaszcza ustalenia skuteczności wydziedziczenia danego spadkobiercy lub uznania go za niegodnego dziedziczenia, w sytuacji, gdy dopuścił się on umyślnego ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy, jeżeli podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu, a także w sytuacji gdy celowo ukrył lub zniszczył testament, ewentualnie podrobił go lub przerobił. Powyższe dwie instytucje, obok odrzucenia spadku stanowią drogę do zmian podmiotowych wśród spadkobierców.
W powyższym zakresie swoją pomoc oferuje Multikancelaria, która obszarem swojego działania obejmuje również mieszkańców miejscowości Łapy i wszystkich pozostałych miejscowości sąsiadujących, które należą do właściwości sądu rejonowego w Białymstoku.
Mowa tu o gminach Dobrzyniewo, Juchnowiec Kościelny, Choroszcz, Tykocin, Poświętne, Suraż, Zawady czy Turośń Kościelna. Mieszkańcy tych miejscowości mogą otrzymać w siedzibie Multikancelarii najwyższej jakości pomoc prawną w zakresie analizy wstępnej sprawy, analizy dokumentacji, sporządzenia pozwów i wniosków z zakresu prawa spadkowego, czy wreszcie reprezentację przed sądami i innymi organami administracji państwowej przez współpracujących z Multikancelarią adwokatów i radców prawnych.
W Multikancelarii zdajemy sobie sprawę, że elementem niezbędnym do dobrej i właściwej pomocy prawnej jest posiadanie odpowiedniego zaplecza merytorycznego jak również doświadczenia praktycznego osoby udzielające takiej pomocy. Również w tym zakresie Multikancelaria zapewnia najwyższy poziom usług, starając się aby byli państwo w pełni usatysfakcjonowani współpracą z Multikancelarią. Z kolei kompleksowość świadczonych usług pomocy prawnej z zakresu prawa spadkowego pozwala na załatwienie wszystkich spraw w jednym miejscu, co z pewnością zaoszczędzi czas i pozwoli skupić się na wewnętrznym przeżywaniu śmierci bliskiej osoby, bez stresu o narażenie swoich praw, jako spadkobiercy, na uszczerbek.
Co ważne, Multikancelaria oferuje usługi pomocy prawnej z zakresu prawa spadkowego, z których może skorzystać również przyszły spadkodawca. W Multikancelarii otrzymają Państwo merytoryczną informację na temat sposobu zabezpieczenia majątku spadkowego na przyszłość, treści testamentu, w tym sposobu sporządzenia zapisów, poleceń, czy wreszcie wydziedziczenia spadkobiercy. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia poprawności spisania takich postanowień, ponieważ po dacie śmierci nie będzie można tego w żaden sposób zmienić lub poprawić.