Prawo spadkowe Łomża

Mówiąc o prawie spadkowym na myśl przychodzą nam takie pojęcia jak długi spadkowe, dziedziczenie testamentowe, niegodność dziedziczenia, przyjęcie lub odrzucenie spadku, wydziedziczenie, czy zachowek.

Prawo spadkowe w sposób precyzyjny opisuje los majątku osoby zmarłej, jak również reguluje kwestie dotyczące wszelkich stosunków prawnych, których stroną był sam zmarły.
Prawo spadkowe z założenia ma na celu kontynuację owych stosunków prawnych o charakterze majątkowym, z tym, że przez nowe podmioty, jakimi są spadkobiercy.

Co istotne, prawo spadkowe rozumiane jest również jako sukcesja generalna, co oznacza, że spadkobierca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki zmarłego już z momentem jego śmierci. Co ważne, aby właściwie przyjąć ten spadek nie musimy w zasadzie nic robić. Zgodnie z kodeksem cywilnym, księgą czwartą, nabycie takiego spadku następuje z momentem jego otwarcia, a za moment otwarcia z kolei uważa się śmierć spadkodawcy.

Oczywiście prawo spadkowe przewidziało również odpowiednie instytucje, które mogą ograniczyć lub wyłączyć dziedziczenie. Mowa tutaj o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzuceniu spadku. Te instytucje są szczególnie przydatne w sytuacji, gdy nie jest znana nam np. historia finansowa zmarłego, w tym brak informacji o sytuacji kredytowej lub pożyczkowej w momencie śmierci.

Uściślając pojęcie przyjęcia spadku dobrodziejstwem inwentarza – oznacza przyjęcie na siebie odpowiedzialności, ale tylko do wysokości czynnej masy spadkowej, przez co spadkobiercy mogą nie zyskać na takim przyjęciu spadku, ale z pewnością nie będą poszkodowani w tej całej sytuacji, to znaczy nie będą musieli z własnych środków finansowych pokrywać zobowiązania zmarłego.

Właściwym zwieńczeniem decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu spadku jest postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, które co prawda nie jest wymagane do przeprowadzenia, niemniej brak postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku uniemożliwia uzyskanie jakiejkolwiek informacji na temat zmarłego w banku, na poczcie, czy w urzędzie.

Profesjonalną pomoc prawną w powyższym zakresie oferuję Multikancelaria.

Multikancelaria korzysta ze stałej pomocy adwokatów i radców prawnych, którzy w toku pracy zawodowej zajmowali się i nadal zajmują sprawami dotyczącymi prawa spadkowego.

Obok pomocy na pierwszym etapie załatwiania spraw spadkowych, jakim jest przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, Multikancelaria oferuje merytoryczne wsparcie przy pozostałych zagadnieniach prawa spadkowego, o których mowa była na początku niniejszego tekstu.

Każdorazowo Państwa sprawa jest w pierwszej kolejności analizowana pod kątem stanu faktycznego i przysługujących Państwu uprawnień w ramach prawa spadkowego, w dalszej zaś kolejności proponowana jest ścieżka realizacji danego zagadnienia.

Dzięki pomocy prawnej Multikancelarii w zakresie prawa spadkowego będą mogli państwo ze spokojem zakończyć lub wyjaśnić wszelkie kwestie sporne w zakresie przysługujących Państwu praw i obowiązków wynikających ze spadkobrania.
Wszelkie sprawy spadkowe po zmarłych, którzy swoje ostatnie miejsce zamieszkania mieli na terenie Łomży i najbliższych jej okolic, są możliwe do załatwienia zarówno w Sądzie Rejonowym w Łomży, w Wydziale Cywilnym, jak również w Sądzie Okręgowym w Łomży, który w pierwszej instancji może rozstrzygać o żądaniu wysokiego zachowku (powyżej 75 tys. złotych), a jako Sąd II instancji bada ponownie i rozstrzyga o prawidłowości lub nieprawidłowości orzeczenia Sądu Rejonowego w Łomży.

Wsparcie prawne ze strony Multikancelarii to nie tylko merytoryczna porada prawna, ale również możliwość delegowania współpracującego z Multikancelarią adwokata lub radcy prawnego do reprezentowania państwa przed ww. sądami.