Prawo spadkowe Siemiatycze

Każdy z nas w ciągu swojego życia przynajmniej raz ma styczność ze sprawami z zakresu
prawa spadkowego, chociażby w sytuacji śmierci osoby najbliższej. Wiele osób również za
życia ma wolę uregulowania spadkobrania po nich, wobec czego szukają pomocy prawnej w
tym zakresie. Często niestety brak znajomości przepisów prawa, problem z ich analizą i w
konsekwencji wykorzystaniem do własnej sprawy powoduje, że nie wiedzą Państwo kto i w
jakim zakresie dziedziczy, czy jakie prawa i obowiązki związane są ze spadkobraniem.
Tym zakresie swoją pomoc oferuje Multikancelaria, która działa za pośrednictwem
wyspecjalizowanych w dziedzinie prawa spadkowego profesjonalnych pełnomocników, to
jest adwokatów i radców prawnych.


Skuteczność pomocy oferowanej przez Multikancelaria wynika przede wszystkim z faktu że
udzielający porad prawnicy posiadają wiedzę z zakresu prawa spadkowego, jak również
szerokie doświadczenie w postępowaniach związanych ze spadkiem, wobec czego prawa
klienta mogą być realizowane w pełnym zakresie.


Mieszkańcy Siemiatycz oraz miejscowości sąsiednich mogą uzyskać pomoc prawną z zakresu
prawa spadkowego, jak również być reprezentowanymi we wszystkich rodzajach spraw
związanych ze spadkiem, które toczyły by się przed sądem rejonowym w Bielsku podlaskim,
jako sądem pierwszej instancji, oraz przed sądem okręgowym w Białymstoku który jest
właściwy dla pewnego rodzaju spraw, głównie w zależności od wartości przedmiotu sporu.
Postępowanie spadkowe w dużej mierze rozpoczyna się od sprawy o stwierdzenie nabycia
spadku, w trakcie której potwierdzony jest skład osobowy grupy spadkobierców po
określonym zmarłym.


W dalszej kolejności Multi kancelaria oferuje pomoc w załatwieniu spraw związanych z
samym majątkiem spadkowym, w tym kwestii jego podziału lub innych przesunięć
własnościowych, w zależności od woli lub wizji danego spadkobiercy.
Co istotne z pomocy Multi kancelarii może skorzystać nie tylko osoba która jest uprawniona


do spadku, ale również sam przyszły spadkodawca może zasięgnąć opinii w zakresie sposobu
rozporządzenia swoim mieniem na wypadek śmierci, w tym sporządzić własnoręcznie
testament który będzie ważny i skuteczny dla przyszłych spadkobierców. Dodatkowo
przyszły spadkodawca może przy pomocy porady prawnej uzyskanej w Multi kancelarii

ustalić zakres spadkobrania, ograniczyć danego spadkobiercę w przysługujących mu prawach,
czy doprowadzić do jego wydziedziczenia.


Podkreślenia wymaga, że porady prawne udzielane przez Multikancelarię mają na celu
załatwienie sprawy klienta w sposób jak najmniej uciążliwy dla niego, zarówno pod
względem finansowym jak i czasowym.
Z tego też względu współpracujący z Multikancelarią prawnicy biorę udział w polubownych


rozmowach, negocjacjach pomiędzy spadkobiercami, tak aby znaleźć nić porozumienia bez
konieczności wszczynania postępowania sądowego.