Prawo spadkowe Wysokie Mazowieckie

Prawo spadkowe, jako element składowy prawa cywilnego, towarzyszy nam w zasadzie od poczęcia, aż do śmierci. Trzeba pamiętać, że spadkobiercą można ustanowić dziecko poczęte, ale jeszcze nienarodzone i jedynym warunkiem do skutecznego dziedziczenia przez niego jest urodzenie się żywym. Co więcej, spadkodawca może przekazać określone przedmioty na rzecz osoby prawnej – spółki, fundacji czy stowarzyszenia, a nawet fundację powołać w testamencie. Skuteczność takich zapisów testamentowych uwarunkowana będzie od istnienia osoby prawnej, a konkretniej od posiadania przez osobę prawną zdolności prawnej.

O doniosłości przepisów dotyczących prawa spadkowego świadczy chociażby fakt, że w Kodeksie cywilnym zagadnieniom tym została poświęcona cała czwarta księga.
Być podmiotem prawa spadkowego to nie tylko posiadanie statusu spadkodawcy, ale również spadkobiercy, przez co konieczna jest znajomość podstawowych zasad prawa spadkowego, jak również wiedza o tym gdzie i w jakim zakresie można uzyskać pomoc.

Multikancelaria oferuje usługi prawne dotyczące wszystkich zagadnień prawa spadkowego, które świadczone są dla mieszkańców gminy Wysokie Mazowieckie oraz gmin pobliskich, jak chociażby Ciechanowiec, Czyżew, Nowe Piekuty czy Szepietowo.

Do realizacji praw związanych z prawem spadkowym, jak również do realizacji obowiązków wynikających ze spadkobrania, najczęściej dochodzi w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckim. To tutaj, w przypadku śmierci osoby bliskiej, kierowane są pierwsze wnioski związane ze spadkobraniem, to jest wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, według dziedziczenia ustawowego albo z testamentu. W Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem można przeprowadzić również postępowania o uznanie za niegodnego dziedziczenia, zapłatę zachowku czy dział spadku, połączony ze zniesieniem współwłasności, a także podziałem majątku zmarłych małżonków.

W tej trudnej chwili, jaką jest śmierć najbliższej osoby, często nie myślimy, a tym bardziej nie podejmujemy żadnych działań prawnych, mających na celu m.in. zabezpieczenie majątku spadkowego, ustalenie kręgu spadkobierców, czy rozstrzygnięcie o tym komu i na jakich zasadach powinien przypaść majątek spadkowy.

W tym miejscu z pewnością pomocna okaże się oferta Multikancelarii, gdzie mogą państwo uzyskać merytoryczną i konkretną informacje na temat możliwych ścieżek działania oraz kolejności ich realizacji. Pomoc prawna świadczona jest przez współpracujących stale z Multikancelarią profesjonalnych pełnomocników procesowych – adwokatów i radców prawnych, którzy w trakcie spotkania w siedzibie Multikancelarii dokonają analizę przedstawionego problemu prawnego z zakresu prawa spadkowego i zaoferują najlepszą ścieżkę działania.

Każdy z Państwa z pewnością chciałby, aby jego sprawa trafiła w ręce osoby doświadczonej nie tylko z zakresu prawa, ale również w stricte prawa spadkowego. Multikancelaria jest w stanie zapewnić taką pomoc, albowiem każdorazowo kierowani są Państwo do adwokata lub radcy prawnego, która w swoim życiu zawodowym zajmuje się właśnie sprawami spadkowymi.

Jasne zasady działania, ustalone uprzednio plan poszczególnych czynności przed procesowych i procesowych, pozwalają w spokojnej atmosferze dokończyć sprawy zmarłej osoby. Pomoc prawna w ramach Multikancelarii świadczona jest na wszystkich etapach postępowania, w związku z czym dotyczy to postępowania przed Sądem Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem, jako sądem pierwszej instancji, jak również przed Sądem Okręgowym w Łomży, pełniącym rolę sądu II instancji od orzeczeń wydanych przez Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem.