Radca prawny Białystok

Zakres usług Multikancelarii

Multi kancelaria oferuje pomoc prawną dla osób fizycznych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą szeroko rozumianego zakresu prawa cywilnego, w tym prawa gospodarczego oraz stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.

Przez świadczenie pomocy prawnej należy rozumieć w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii i analiz prawnych, umów, analiza ryzyka związanego z danym przedsięwzięciem, sprawdzenie kontrahenta pod kątem jego prowadzonej działalności gospodarczej, czy wreszcie reprezentowanie klienta przed sądami, organami administracji państwowej, prokuratura mi, oraz innymi osobami, w sprawach które dotyczą bezpośrednio danego klienta.

Multi kancelaria w pierwszej kolejności stawiana merytoryczność i profesjonalizm świadczonych w porad prawnych. Ten właściwy poziom a świadczonych usług prawnych może być zapewniony dzięki współpracy ze specjalistami, jakimi są radcowie prawni. Poniżej kilka słów o tym zawodzie.

Kim jest radca prawny?

Radca prawny to, obok adwokata, jeden z zawodów zaufania publicznego, w ramach którego prawnicy zajmują się świadczeniem pomocy prawnej, sporządzają opinie i porady prawne, konsultują problemy prawne klientów, jak również opracowują akty prawne i reprezentują klienta przed sądami urzędami.

Jakie były początki zawodu radcy prawnego?

Zawód radcy prawnego ma dosyć krótką historię, ponieważ w początkowym okresie, to jest w latach 60tych XX wieku Rada Ministrów powołała do życia zawód radcy prawnego, jako podmiotu, który świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorstw czy banków państwowych. Tak naprawdę w początkowym okresie zawód radcy prawnego kojarzony i wykorzystywane był wyłącznie w interesie społecznym państwa. W 1982 roku, kiedy uchwalono ustawę o radcach prawny, zmieniono nieco zasady wykonywania tego zawodu, gdzie obok obsługi prawnej państwowych i spółdzielczych jednostek organizacyjnych, radcowie mogli również obsługiwać organizacje społeczne czy spółki z udziałem państwa.

Dopiero w 1989 roku nadano radcą prawnym możliwość tworzenia i prowadzenia aplikacji oraz wpisywania członków na listę radców prawnych.

Jak wygląda aplikacja adwokacka?

Podobnie jak w przypadku adwokata, kandydat na radcę prawnego w pierwszej kolejności musi obecnie legitymować się dyplomem ukończenia wydziału prawa, jak również potwierdzeniem złożenia egzaminu zawodowego, po którym uzyskuje tytuł zawodowy radcy prawnego.

Co prawda aplikacja radcowska trwa również 3 lata, podobnie jak adwokacka, niemniej w nieco odmienny sposób uregulowane zostały kwestie kształcenia, tematyki i kolejności jej pojawiania się w trakcie aplikacji.

Pierwszy rok aplikacji to przede wszystkim nauka zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, w trakcie której aplikanci poznają zasady wynikające z ustawy o Radcach prawnych jak również kodeksu etyki tego zawodu. Do tego prowadzone są zajęcia w zakresie zasad organizacji sądownictwa i prokuratury, prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Podobnie jak w przypadku aplikacji adwokackiej, aplikanci radcowscy zobowiązani są zaliczyć poszczególne etapy kształcenia, uzyskując wynik pozytywny z pisemnych i ustnych kolokwiów.

Drugi rok aplikacji to prawo rodzinne i opiekuńcze, zagadnienia dotyczące prawa karnego i postępowania karnego oraz wszelkich innych kwestii związanych z prawem karnym. Do tego doliczyć należy również prawo spółek handlowych, czy prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne oraz prawo gospodarcze.

Z kolei na trzecim roku aplikanci i poznają zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, prawa Unii Europejskiej oraz różnego rodzaju pobocznych kwestii jak mediacje, sztuka prezentacji czy przekonywania oraz komunikacji z klientem.

Czym się różni zawód radcy prawnego od adwokata?

Jak już zostało wspomniane, i tożsame jest to z aplikacją adwokacką, po zakończeniu aplikacji aplikant ma prawo przystąpić do egzaminu państwowego, który również składa się z pięciu części, odbywających się w ciągu czterech kolejnych dni.

W obecnym czasie różnice pomiędzy zawodem radcę prawnego i adwokata uległy znacznemu zatarciu pod kątem rozróżnienia praw przysługujących przedstawicielem danego zawodu. Dodatkowo odchodzi się od pojmowania, że adwokat to osoba, która zajmuje się głównie sprawami karnymi zaś radca prawny prowadzi stałą obsługę przedsiębiorstw, albowiem reprezentanci obu zawodów często podejmują się spraw, które w społecznym odczuciu nie są przypisane do danego zawodu. Adwokat obecnie zajmuje się sprawami gospodarczymi, jak również stałą obsługa przedsiębiorstw, zaś radca prawny podejmuje się roli obrońcy w procesie karnym lub karnoskarbowym.

Multikancelaria, w ramach świadczonej przez siebie pomocy prawnej korzysta z usług adwokatów i radców prawnych, przez co może zapewnić właściwy, merytoryczny poziom pomocy prawnej, właśnie dzięki wyspecjalizowanemu zespołowi.

Skuteczny radca prawny

Proszę mieć na względzie, że radca prawny to zawód który jest unormowany przepisami ustawy o radcach prawnych, gdzie jednym z elementów wykonywania zawodu radcy prawnego jest reprezentowanie klientów przed sądami.

Dodatkowo przepisy kodeksu postępowania cywilnego karnego czy administracyjnego wskazują, że do właśnie radca prawny, obok innych profesjonalnych podmiotów, ma możliwość reprezentowania a swojego klienta na podstawie odpowiednio sformułowanego pełnomocnictwa w sprawach cywilnych i rodzinnych czy na podstawie upoważnienia do obrony w sprawach karnych.

Etyka zawodu radcy prawnego

W tym miejscu chcielibyśmy również dodać, że zawód radcy prawnego wykonywany jest w oparciu o zasady etyki zawodowej, którą każdy radca prawny musi przestrzegać, aby nie narazić się na odpowiedzialność dyscyplinarną.

Przepisy kodeksu etyki dotyczą sposobu działania na rzecz klienta, zasad nawiązywania i relacji z klientem, tajemnicy zawodowej, czy wreszcie zasad obowiązujących radcę prawnego w stosunku do przeciwników, pełnomocników przeciwników czy sądów i innych organów szeroko rozumianej administracji publicznej.

Pierwsza wizyta w Multikancelarii – pomoc radcy prawnego. Jak do tego dochodzi?

Zapewne każdy z państwa zastanawia się nad tym, jak wygląda pierwsza wizyta w kancelarii i na czym tak naprawdę to wszystko polega. Jest to informacja którą każdy z was powinien znać, przez co znacznie przyjemniejsze jej i spokojniejszy atmosferze przebiegnie owo pierwsze spotkanie.

Aby takie spotkanie się odbyło oczywiście należy skontaktować się z Multikancelarią, i w tym przypadku mają państwo możliwość skorzystania z telefonu bezpośrednio do biura Multi kancelarii, napisać wiadomość e-mail, jak również skorzystać z formularza kontaktowego który znajduje się na stronie multikancelaria.pl

Wybór specjalisty – jak pomoże mi radca prawny Multikancelarii?

W każdym z powyższych przypadków trafią państwo na członka zespołu Multikancelarii, który dokonuje wstępnej selekcji i kieruje państwa do odpowiedniego specjalisty którym może być radca prawny, jeżeli mówimy tutaj o poradach prawnych. Nie można powiedz zapomnieć, że w ramach Multi kancelarii udzielane są również usługi z zakresu pośrednictwa nieruchomości ubezpieczeń na życie i majątku, jak również zakresu usług detektywistycznych oraz finansowych.

Co ważne jest, już w trakcie pierwszego kontaktu telefonicznego, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i formularze kontaktowego konieczne jest podanie podstawowych danych dzięki którym możliwe będzie dalsze skontaktowanie się z państwem, na przykład odpisanie na wiadomość e-mail lub oddzwonienie niezwłocznie po tym jak państwo będą dzwonić. Oczywiście w pełnym zakresie Multi kancelaria inkorporowana do swojej działalności zasady związane z bezpieczeństwem danych wobec czego mogą być państwo pewni że trafią one tylko i wyłącznie do tych osób które są uprawnione aby odpowiednimi rozporządzać. W trakcie pierwszego kontaktu z przedstawicielem Multi kancelarii zostaną państwo przydzieleni do konkretnego pełnomocnika, którym może być radca prawny.

Następnie dane kontaktowe zostają przesłane bezpośrednio do radcy prawnego, który kontaktuję się z państwem, ustala termin spotkania, jak również może w trakcie pierwszej rozmowy szersze sposób odebrać informacje od klienta i już wstępnie ustalić chociażby jakie dokumenty będą lub mogą być potrzebne do danej sprawy.

Radca prawny multikancelarii dzwoni do mnie – co powinienem wiedzieć?

Często jest również tak, że przed datą pierwszej wizyty, na którą umawiają się państwo już bezpośrednio z radcą prawnym współpracującym z multi kancelarią, pojawia się prośba o przesłanie odpowiednich skanów dokumentów, propozycji umów czy propozycji ugody z którymi radca prawny będzie miał możliwość zapoznania się jeszcze przed datą pierwszego spotkania w kancelarii. Jest to o tyle istotne, że dzięki takim zabiegom znacznie łatwiejszy sposób możliwe jest udzielenie porady prawnej przez radcę prawnego, w tym na etapie spotkania w siedzibie kancelarii pominął państwo istotne element, jakim jest zapoznanie się przez radcę prawnego z dokumentacją sprawy. Już na pierwszym spotkaniu tak naprawdę przyjdą państwo omawiać sprawę z radcą prawnym, który będzie przygotowany do takiej rozmowy, co zaoszczędzi z pewnością czasu i niepotrzebnych nerwów dla państwa.

Spotkanie z radcą prawnym Multikancelarii

W trakcie pierwszego spotkania dochodzi do zabrania bardzo dokładnego wywiadu dotyczącego danej sprawy, kiedy to radca prawny zadaje pytania w zakresie przedstawionych dokumentów jak również tych okoliczności które wydadzą mu się ważne z punktu widzenia danej sprawy, tak aby w jak najlepszym zakresie ustalić na czym polega państwa problem, jakie są możliwe ścieżki działania, jak również czy istnieje w ogóle podstawa do wysuwania żądań do osób trzecich, podmiotów gospodarczych czy organów administracji państwowej.

Obok klasycznego przebiegu spotkania z radcą prawnym współpracujący z kancelarią, jakim będzie udzielenie porady prawnej kończącej dalej spotkanie, nierzadko dochodzi również do sytuacji, kiedy to radca prawny analizujący sprawę nie jest w stanie udzielić jednoznacznej i kategorycznej odpowiedzi na dany problem prawne. Radca prawny zdaję sobie bowiem sprawę, że istnieje szereg okoliczności które w zależności od danego zakresu prawa muszą zostać rozstrzygnięte w sposób ostateczny i nie pozostawiające żadnej wątpliwości.

Jak przebiega analiza sprawy przez radcę prawnego?

Czasami do takiego rozstrzygnięcia może dojść dopiero po dokładnym i dłuższym przeanalizowaniu sprawy przez radcę prawnego. Oczywiście zdajemy sobie sprawę że każdy z nas chciałby aby jego problem został rozwiązany jak najszybciej, niemniej nie zawsze idzie do w parze z jakością usługi prawnej, która w Multi kancelarii jest stawia na zawsze przed szybkość w znalezieniu rozwiązania danej sprawy.

Trzeba mieć na względzie że radca prawny współpracujący z multi kancelarią posiada odpowiednie narzędzia do tego aby dany problem prawny wyjaśnić w sposób ostateczny i aby zaproponować klientowi korzystne dla niego rozwiązania prawne. Nie oznacza to jednak że takie działanie może zostać podjęte w przeciągu godzinnej rozmowy, na co często klientom zwracamy uwagę, również z szacunku do ich oczekiwań, podkreślając, że najważniejsze jest dobre przygotowanie sprawy a nie szybkie.

Wyzwania prawne Multikancelarii w 2021 r.

Co ciekawe powyższe nie oznacza że radca prawny Multikancelarii boi się wyzwań szybkich, wymagających nagłej interwencji, ponieważ w takiej sytuacji podejmowane są często priorytetowe działania które to yin a teraz wymagają odpowiedniego działania, jak wysłanie odpowiedniego wezwania, złożenie pozwu sądowego z uwagi na zbliżający się termin przedawnienia o, czy złożenie środka odwoławczego w momencie gdy termin upływa za kilka dni.

Po nawiązaniu kontaktu z radcą prawnym współpracujący z Multikancelarią pozostają państwa pod jego opieką do końca prowadzonej sprawy. Może być to oczywiście do końca danej porady prawnej, ale również w sytuacji, gdy obsługa prawna radcy prawnego polegać będzie prowadzeniu sprawy sądowej, w tym na sporządzeniu pozwu, złożeniu go do sądu, a następnie reprezentowaniu Państwa przed sądami

W powyższym zakresie mogą Państwo uzyskać pomoc radcy prawnego, specjalisty Multi kancelarii, który na co dzień praktykuje również jako radca prawny w kancelarii radcy prawnego lub zrzeszony w większym zespole jako radca prawny w kancelarii radców prawnych.