Radca prawny Łomża

Wśród wielu podmiotów oferujących pomoc prawną na rynku usług, jednym z nich jest multi kancelaria, która wyróżnia się przede wszystkim jakością świadczonych usług, nowatorskim podejściem do klienta, dbając o jego interes prawny, majątek oraz rodzinę. W ramach świadczonych przez multi kancelarię usług współpracuje ona na stałe z radcami prawnymi, dzięki czemu jakość świadczonych usług może być na najwyższym poziomie, ponieważ świadczona jest przez osoby które posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu różnego rodzaju spraw.

Miejmy na względzie, że radca prawny to zawód prawniczy uregulowany ustawą o radcach prawnych, zgodnie z którą aby dojść do osiągnięcia tego tytułu należy przejść przez szereg poszczególnych etapów kształcenia. Mowa tu przede wszystkim o ukończeniu wydziału prawa uniwersytetu mieszczącego się na terenie Rzeczypospolitej, zdanie egzaminu wstępnego na aplikację radcowską, w dalszej kolejności odbycie i zakończenie aplikacji radcowskiej, po której następuje etap egzaminu państwowego. Dopiero tak przebyta ścieżka edukacji pozwala na uzyskanie wpisu na listę radców prawnych prowadzoną przez okręgową izbę radców prawnych, w zależności od terenu na którym się znajduję dana osoba.

Warto również zaznaczyć, że cała ścieżka edukacyjna przyszłego radcy prawnego to 8 lat nauki, dodatkowo w trakcie ostatnich trzech lat owej nauki, to jest na aplikacji adwokackiej, aplikanci radcowscy Mają możliwość uczęszczać na rozprawę sądowe, brać udział w postępowaniu administracyjnym, przy czym jest to udział czynny w zastępstwie za innego radcę prawnego lub adwokata. Dzięki takiemu ukształtowaniu ścieżki do osiągnięcia zawodu radca prawny kończąc aplikacje i przystępując do egzaminu zawodowego posiada już na tym etapie stosowne doświadczenie, które może wykorzystywać w trakcie prowadzonych spraw na rzecz klientów Multi kancelarii

Multi kancelarii uzyskają państwo pomoc prawną z szerokiej gamy usług prawnych, w tym prawa cywilnego, gospodarczego, sporów sądowych, prawa rodzinnego, prawa pracy, jak również karnego czy prawa nowych technologii.b zdajemy sobie sprawę jako zespół Multi kancelarii, że obecnych czasach istotne jest posiadanie odpowiedniej kadry do świadczenia usług na wysokim poziomie, ale przede wszystkim skutecznych porad prawnych.

Co istotne z punktu widzenia każdego nowego klienta Multi kancelarii, o czym poniżej chcielibyśmy powiedzieć nieco więcej, to pierwszy kontakt i pierwsza wizyta w siedzibie Multi kancelarii

Trzeba pamiętać, że mogą państwo na kilka sposobów skontaktować się po raz pierwszy z multi kancelarią. Dostępny jest bowiem numer telefonu, formularz kontaktowy na stronie Multi kancelarii, jak również adres email biura Multi kancelarii, ta który mogą być wysyłane wiadomości z zapytaniem o możliwość spotkania czy o to, jakimi sprawami w Multi kancelarii się zajmujemy. Bez względu na sposób wyboru kontaktu za każdym razem trafił państwo do tej samej osoby, to jest do osoby pierwszego kontaktu z multi kancelarią, która wstępnie przekazuje informacje na temat charakteru prowadzonych spraw, jak również ustala dalszy kontakt ze specjalistą który zostaje odgórnie przydzielony klientowi, w zależności od charakteru sprawy. Jednym z takich specjalistów może być oczywiście wspomniany radca prawny, wtedy kiedy usługi będą dotyczyć pomocy, porady prawnej. W dalszej kolejności, po uzyskaniu podstawowych danych klienta kontaktuję się z nimi już bezpośrednio przydzielony specjalista – radca prawny, który przejmuje dalszą inicjatywę organizacji pierwszego spotkania. takie spotkanie odbywa się oczywiście w siedzibie Multi kancelarii, zawsze staramy się aby wybrany przez strony termin był jak najbardziej dogodny dla klienta, uwzględniał jego możliwości czasowe, jak również takie kwestie jak czas pracy. W trakcie rozmowy z radcą prawnym często klient proszony jest o to, aby podał większą ilość informacji aniżeli przy pierwszym kontakcie, w szczególności co do kwestii merytorycznych sprawy kropka jest to istotne z tego względu, że już na tym etapie radca prawny może wychwycić zagadnienie z którym będzie miał do czynienia przede wszystkim, a w dalszej kolejności zwrócić uwagę na potrzebę zgromadzenia konkretnych dokumentów, o których klient mógł wiedzieć lub nie kropkę taki system pracy przyspiesza, a w zasadzie oszczędza czas klienta, który przychodząc na pierwsze spotkanie w siedzibie Multi kancelarii z radcą prawnym będzie miał ze sobą komplet dokumentów dzięki którym możliwe będzie na przykład sporządzenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, czy wezwania do zapłaty. Spotkania z klientami odbywają się we wspomnianej siedzibie Multi Kancelarii, to jest przy ulicy krakowskiej 5 lokal 605 w Białymstoku. Pomimo tego, że siedziba Multi kancelarii znajduje się na terenie Białegostoku, jako zespół nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do działania na tym terenie przed. Staramy się wychodzić ze swoją ofertą również dla mieszkańców gminy Łomża oraz miejscowości sąsiadujących, dla których właściwym sądem pierwszej instancji będzie sąd rejonowy w Łomży kropka sąd ten w pierwszej instancji rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego rodzinnego i nieletnich, karnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak również spraw gospodarczych. Ponadto sąd ten sprawuje nadzór nad postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez jednostki prokuratury rejonowej w Łomży oraz prokuratury okręgowej, jak również wszystkich innych prokuratur, które podlegają wspomnianej

dodatkowo na terenie Łomży funkcjonuje sąd okręgowy, który jest sądem zarówno pierwszej jak i drugiej instancji. Sąd okręgowy w Łomży jako sąd pierwszej instancji rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego, karnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, biorąc pod uwagę że jest to tylko określona kategoria spraw, z uwagi na ich złożoność, charakter danego czynu, 3 doniosłość społeczną. Ponadto Sąd okręgowy w Łomży rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń Sądu rejonowego w Łomży oraz innych sądów działających w tym okręgu, to jest rozpoznaje apelację zażalenia na wyroki i postanowienia wspomnianych sądów. W takim przypadku rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego jest ostateczne, to jest z datą wydania wyroku lub postanowienia przez sąd drugiej instancji staje się ono od razu prawomocne. Ma