RODO

25 maja 2018 r. był dniem przełomowym dla regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. Tego bowiem dnia weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które ustaliło nowe standardy ochrony danych osobowych, narzucając zarówno małym, jak i wielkim przedsiębiorstwom konieczność wprowadzenia zmian dotychczasowych procedur lub wyznaczenie ich na nowo.
Dopełnieniem ww. rozporządzenia stała się ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z późn. zm.), która dostosowała regulacje prawne na rodzimym podwórku.

OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z RODO

Wprowadzone obowiązki informacyjne w zakresie danych podmiotu przetwarzającego dane, celu i podstawy prawnej ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz praw związanych z danymi osobowymi realizowane są często jeszcze do chwili obecnej przez przedsiębiorców.
Podkreślić trzeba, że każdy, kto ustala cel i sposób przetwarzania danych osobowych będzie uznany za administratora danych osobowych, co w konsekwencji automatycznie nałoży na taki podmiot obowiązki wynikające z Rozporządzenia 2016/679 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
Każdy z administratorów danych osobowych musi przeprowadzić ocenę analizy ryzyka naruszenia danych osobowych w jego przedsiębiorstwie, biorąc pod uwagę charakter i sposób wykonywania czynności zawodowych, rodzaj przetwarzanych danych osobowych oraz wspomniany cel i podstawę prawną.

DLACZEGO NALEŻY SKORZYSTAĆ Z POMOCY KANCELARII?

Kancelaria świadczy profesjonalna pomoc prawną z zakresu ochrony danych osobowych, w tym: dokonuje oceny ryzyka w zakresie danych osobowych oraz przygotowuje strategie wdrożenia przepisów RODO, jak również audyt RODO; opracowuje wymaganą przepisami dokumentację (m.in. polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych); sporządza umowy o powierzenie danych osobowych; proponuje i wdraża procedury wewnętrzne dotyczące ochrony danych osobowych; prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.

Pomoc prawna dostępna jest na każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa i może odbywać się zarówno przed rozpoczęciem działalności, w trakcie jej trwania, ale przed wdrożeniem procedur dotyczących danych osobowych lub w formie następczego audytu, gdy przedsiębiorca samodzielnie wdrożył RODO w swojej firmie.Kancelaria prawna Tumkiewicz

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami już dziś.

+48 579 615 707

biuro@multikancelaria.pl