Upadłość konsumencka Białystok

Multikancelaria, obok świadczenia usług w zakresie doradztwa finansowego i ubezpieczeniowego skupia się również na niesieniu pomocy prawnej osobom fizycznym, w tym zwłaszcza konsumentom. 

Kiedy słyszymy słowo „konsument”, to kojarzy nam się to z osobą, która kupuje usługę lub towar, jest uprzywilejowana w odniesieniu do przedsiębiorcy, u którego dokonuje zakupu, a dzięki przepisom prawa konsument jest zawsze odpowiednio zabezpieczony, jako słabsza strona transakcji. 

Niestety w praktyce zdarza się, że podejmowane przez konsumenta decyzje w zakresie własnych finansów nie zawsze są właściwe lub trafia on na takie okoliczności, przez które zmuszony jest podejmować trudne decyzje dotyczące jego majątku. W tym miejscu z pomocą prawną przychodzi Multikancelaria, w zakresie usług prowadzenia sprawy o upadłość konsumencką. Przepisy te zostały wprowadzone w kilka lat temu, przez ten czas uległy również zmianie, o czym szerzej warto byłoby zwrócić uwagę poniżej. Głównym celem postępowania upadłościowego względem konsumenta jest regulacja jego zobowiązań finansowych, ale również pośrednio swego rodzaju wsparcie w wychodzeniu z długów. W sytuacji, gdy konsument zalega ze swoimi płatnościami przez okres trzech miesięcy, wówczas otwiera mu się droga prawna do złożenia wniosku o upadłość konsumencką. Złożenie tego wniosku wymaga jednak odpowiedniego przygotowania dokumentacji i argumentacji w sprawie, a taką pomoc są w stanie państwo uzyskać właśnie w Multikancelarii.

Pierwsze spotkanie w zakresie prowadzenia sprawy o upadłość konsumencką ma na celu poznanie dokładnej historii klienta, wychwycenie najistotniejszych elementów, które będą niezbędne do przedstawienia w sprawie o upadłość konsumencką. Na pierwsze spotkanie niezbędne jest również przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, w postaci wyroków sądowych, wezwań do zapłaty i innych dokumentów, z których wynika zadłużenie klienta. Z drugiej strony niezbędne będą dokumenty związane z sytuacją finansową klienta, tj. świadczące o jego zarobkach, oszczędnościach, posiadanych rzeczach ruchomych, nieruchomościach, akcjach obligacjach i innych.

Dopiero tak przygotowana dokumentacja pozwala współpracującemu z Multikancelarią profesjonalnemu pełnomocnikowi (adwokatowi lub radcy prawnemu) zaproponować odpowiednią ścieżkę działania, która w dalszym zakresie doprowadzi do jak najbardziej korzystnego rozstrzygnięcia i oddłużenia konsumenta.