Upadłość konsumencka

Finansowanie inwestycji realizowanych przez konsumenta często odbywa się kosztem zadłużenia w bankach lub innych instytucjach finansowych. To zadłużenie towarzyszy człowiekowi nawet kilkadziesiąt lat, a w tym czasie mogą mieć miejsca różne zdarzenia losowe (zwolnienie z pracy lub jej utrata na skutek pogorszenia stanu zdrowia), które stawiają konsumenta w bardzo trudnej sytuacji.
Sposobem na wyjście ze spirali zadłużenia okazuje się instytucja upadłości konsumenckiej.

JAKIE PRZEPISY STANOWIĄ O UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Dnia 5 grudnia 2008 r. ustawą o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych do polskiego porządku prawnego wprowadzono nowe przepisy, określane skrótowo jako upadłość konsumencka. Z uwagi na konieczność spełnienia licznych i skomplikowanych przesłanek instytucja ta początkowo nie przyniosła efektu, jakiego się spodziewano. Dopiero nowelizacja ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych otworzono drogę do rzeczywistego korzystania z oddłużenia i umorzenia swoich zobowiązań. Proces ułatwiania dostępu do upadłości konsumenckiej przyspieszono przepisami nowelizacji, która weszła w życie 24 marca 2020 r. (ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw), gdzie przede wszystkim zlikwidowano przesłanki negatywne do ogłoszenia upadłości, a tym samym umożliwiono każdemu, kto pozostaje niewypłacalny, do skorzystania z tej możliwości.

CZYM JEST UPADŁOŚC KONSUMENCKA?

Upadłość konsumencka polega ma zmniejszeniu lub całkowitym zniesieniu zobowiązań dłużnika. Może to się odbyć jedynie na drodze postępowania sądowego, inicjowanego przez niewypłacalnego dłużnika (czyli takiego, który nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych). Istotne jest to, że upadłość konsumencka z jednej strony ma zabezpieczyć prawo wierzyciela do odzyskania swojej należności, z drugiej zaś ma chronić dłużnika przed popadnięciem w finansową ruinę.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z POMOCY KANCELARII?

Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc już na etapie oceny sytuacji Klienta, w tym prowadzenie konsultacji celem sporządzenia i złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W dalszym zakresie tyczy się to tworzenia pism i wniosków na etapie postępowania upadłościowego czy reprezentację Klienta przed syndykiem. Dodatkowo Kancelaria obejmuje opieką prawną w sprawach powiązanych z upadłością konsumencką, a mogących się toczyć na gruncie prawa administracyjnego czy karnego.Kancelaria prawna Tumkiewicz

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami już dziś.

biuro@multikancelaria.pl